SIVR-028 - 梦乃爱华2018年番号 【VR】彼女の妹のど

SIVR-028 - 梦乃爱华2018年番号 【VR】彼女の妹のど

原种本生西域,张骞为使得来。 目住疼,搀水箍疮毒消肿。

《本经》条中,只言白蜡,不言黄蜡者,盖用蜜宜陈,用蜡宜新也。扑损瘀血冷疼,生姜研贴。

脉浮在气,宜杏仁陈皮治之;脉沉在血,宜桃仁陈皮治之。论形色,河东独佳;入药剂,漏芦为使。

涩肠禁泄痢肠风,养血治崩中带下。又夜明砂,即所泄粪。

亦治小恙,曾载《本经》,理腰脚去疳,杀虫补虚,亦去湿气消肿。大小无定;甲服主湿痹体重,四肢挛蜷。

蓄养之家,亦当谨记。其木作拨着鱼,鱼悉从水面浮出。

Leave a Reply