888casinoMalaysia

888casinoMalaysia

敬兄欣以为然,即令市药煎服,少顷嗽出稠痰两盂,胸鬲顿宽,再服复渣,又吐痰涎盏许,喘定能卧。妇人有小水艰涩,腹中作胀,两腿虚浮,不能坐孕,乃膀胱之气不能化也。

凡儿在胎中,儿身正坐,惟男向内坐,女向外坐,及至生时,则头必旋转而后生,此天地造化之奇,实非人力所能勉强。方易六君子汤,加谷芽苡仁泽泻神曲,健脾渗湿。

 治法大补其气血,而少用升提之法,则脾气旺而易升,肝血旺而易养,脂膜不收而自收矣。是方不寒不热,养肺气于垂绝之时,保肺叶于将痿之顷,实有奇功。

方定大承气汤,用元明粉代芒硝,仍加香砂楂曲,兼行气滞。 医治无效,只得屏药。

 四剂而胸间之痰块尽消,再服四剂而颈上溃烂亦愈。曰∶拙荆往年受孕,原有吐证,但所吐者食耳,此番证绝不类。

方用四物汤加减治之。土健而火藏,土衰而火现,故补其土而火藏于下,又何至上升于口颊之间乎。

Leave a Reply