No5263模特安然anran广州-云南旅拍丝质睡衣配无内肉丝惹火诱惑写真75P安然秀人网

No5263模特安然anran广州-云南旅拍丝质睡衣配无内肉丝惹火诱惑写真75P安然秀人网

作渴不止,七味白术散。 若因乳母致症,亦用前药,以治其母。

肾痫者用地黄丸生也,用五味异功散;面色赤者,阴火上冲于肺也,用地黄丸。用人参一两、附子一钱,佐以补中益气汤数剂,诸症渐退。

一小儿百日内患搐,痰涎自流。脾主黄,黄甚者脾热也,用泻黄散;淡黄者,脾虚也,用异功散。

 年寿∶平陷主天,青主发热生惊,黑主利死,红主躁死,微黄曰平,黄甚曰霍乱。 咳而呕苦水者,属胆经,用黄芩半夏生姜汤。

甚则身反张,目直不搐,心不受热也,当用地黄丸补肾,泻青丸治肝,唇白者不治。久发之疟,宜补脾。

色深黄主小便不通,鼻中干燥,气粗衄血,乃脾热传于肺肾,先用济生犀角地黄汤,后用地黄丸。 先兄谓脾肺气虚而肝胆邪盛,以六君子加柴胡、升麻治之,乃发于寅卯时,此肝邪自旺也。

Leave a Reply