VOL223嫩模梦小楠私房床上蕾丝吊袜内衣秀火辣身材诱惑写真49P梦小楠嗲囡囡

VOL223嫩模梦小楠私房床上蕾丝吊袜内衣秀火辣身材诱惑写真49P梦小楠嗲囡囡

如产后半月外崩,又宜升举大补汤治之,此症虚极,服药平稳,未见速效,须二十帖后,诸症顿除。此药久服,能使人胃气强实,虽过食而不能伤也。

妊娠躁狂,每误有别症,不曰痰甚,即云时疾传经,而置妊娠于不问,误服多药,数月不愈。癫属阴,狂属阳。

再以重箩取二两极细,其粗末二两,用水一大碗,熬膏听用。 前有减干姜者,详之。

经入大肠必当行经之际而大便下血也,初病血虽错行精神必照常,若脾不统血精神即不能照常矣,用者辨之。初觉有风时,急取热粪堆内蛴螬虫一二个,用手捏住,待虫口中吐些小水,就抹在破伤处,身穿稍浓衣裳,待片时,疮口觉麻,两胁微汗出风亦好,立效。

皆因内有虫积,或好食生米,好食壁泥,好食茶炭,咸辣苦酸,只一服除根。歌括∶经水忽来忽断焉,痛疼发作亦如然。

 煎服亦可。大抵产后忿怒气逆及停食二症,善治者,重产而轻怒气消食,必以补气血为先,佐以调肝顺气,则怒郁散而元不损;佐以健脾消导,则停食行而思谷矣。

Leave a Reply