Vol462女神Lavinia肉肉&LindaLinda超短皮裙秀完美身材诱惑写真50P模特合集爱蜜社

Vol462女神Lavinia肉肉&LindaLinda超短皮裙秀完美身材诱惑写真50P模特合集爱蜜社

一小儿惊风后痰嗽不止,睡卧不宁,诸药无效,余用牛黄清心丸少许顿止。 余谓∶禀赋肾虚,火妄动而然也。

疳眼者,因肝火湿热上冲,脾气有亏,不能上升清气,故生白翳,睫闭不开,眵泪如糊,久而脓流,遂至损目,用益气聪明汤、茯苓泻湿汤,及四味肥儿丸。余曰∶惊悸为心血虚怯;困睡为脾气虚弱;皆禀脾肾不足所致也。

或变而为疟者,肝克脾也,用六君、升麻、柴胡、钩藤钩。一小儿十一岁,两耳后脑下各结一核,色不变不痛,而面色痿黄,体倦口干,去后不调,用一小儿鼻外生疮,不时揉擦,延及两耳。

一小儿鼻衄作渴,喘嗽面赤,此心火刑肺金也。一小儿暑月患吐泻,服香薷饮、五苓散之类而止,但手足并冷,睡而露睛,饮食不入,肠鸣作呕,欲用清凉之剂。

一小儿发热抽搐,口噤痰涌,此胆经实火为惊风也。 脾胃虚弱,不能通调水道者,用补中益气汤及六味丸。

用秘旨安神丸及四物汤加防风、酸枣一小儿潮热发搐,痰涎上涌,手足指冷,申酉时左腮青色隐白。 若服克滞之药,致腹作痛,按之不痛,脾气复伤也,用五味异功散。

Leave a Reply