A片大尺度无遮挡爱爱的视频

A片大尺度无遮挡爱爱的视频

又孟河马氏一方,用万年青根一、二斤,打汁温服(勿炖热,以微温为妙)一、二碗,将渣敷于咬处,扎好勿令脱落。 少顷,吴茱萸一两为末,以面半两,水调成糊,以布摊成膏,贴涌泉穴内,则手足不逆矣。

寒热疟疾,聋瘿,少腹痛,阴痛,厥阴经病也。发明狐属阴类,故其茎主女子绝产,阴中痒,小儿阴卵肿,以狐阴善缩入腹也。

 则鹿肉之补阳,麋肉之益阴,所不待言。发明羊为肺家之兽,目无瞳子,周身之气皆聚于肺,故其气最腥膻,而性味甘温。

一方加黄连四两,姜制,炒老黄色。感风头痛,鼻流清涕,用荆芥汤茶清调下。

肢节痛脉涩数者,是瘀血,加桃仁、红花、当归、川芎、大黄,微利之。虎治反胃吐食,新瓦上存性,入平胃散末和匀,空腹白汤服三钱效。

其骨烧灰,香油调涂汤火甚效。 治无名肿毒。

Leave a Reply