VOL062高挑美女SISY思菲律宾薄荷岛旅拍第三套49PSISY思爱蜜社

VOL062高挑美女SISY思菲律宾薄荷岛旅拍第三套49PSISY思爱蜜社

而闷其寒也则减饮食,其热也则消肌肉,使人tR栗而不能食,名曰寒热。可见盈虚消息,自有主宰之者,虽天地亦不能违也。

又读即得方曰∶是引九曲之流于沟浍亩亩,使禾黍资茂而蠡勺可挹者也,以泽天下沛如矣。来蛇有湿热,呕逆成疳积。

其将游东中诸郡名山泛沧海耶,其将往来苕雪间耶?足阳明之筋,为目下纲。

亥为十月,万物肃杀地。然桂花四出,潘笠江谓土之生其成数五,故草木花皆五,惟桂乃月中之木,居西方。

小肠手太阳之脉,起于小指之端,终于至目内眦,斜络于颧。人身八万四千毛窍,太阳卫外之气也。

 )雀啄连来三五啄(肝绝),屋漏半日一点落(胃绝),弹石硬来寻即散(肾绝),搭指散乱如解索(脾绝),鱼翔似有亦似无(心绝),虾游静中一跳跃(大肠绝),更有釜沸涌如羹(肺绝),旦占夕死不须药。脾藏形,形有余则腹胀、经溲不利,不足则四肢不用(原注:脾主四肢)。

Leave a Reply